Krishanteringsplan för Dalarö Tennisklubb 


Se krishanteringsplanen i sin helhet här (PDF).


Checklista vid svårare olycka, sjukdoms- eller dödsfall

Vid aktiviteter i Dalarö Tennisklubbs regi ska ledare och övriga deltagare, beroende på graden av olycka, bistå och ingripa utifrån sin kunskap och utbildningsbakgrund.

  • Ge första hjälpen: Andning, Blödning Chock
  • Larma 112 vid behov (ambulans, polis, brandkår) 
  • Utse en person som ansvarar för arbetsledningen på plats, samt lämpliga personer som kan hjälpa till.
  • Lämna inte den skadade ensam.
  • Utse en person som möter, informerar och visar utryckande enheter vägen till olycksplatsen.
  • Utse en person som ansvarar för att övriga i gruppen tas om hand, samt informerar dem om vad som hänt. 
  • Skicka inte hem deltagarna! Samla gruppen i klubbhuset och informera så sakligt som möjligt om vad som har hänt.
  • Utse en person som följer med till sjukhus.
  • Ta kontakt med någon ur föreningens krisgrupp (se nedan). Krisgruppen utser därefter en person som informerar anhöriga och övriga berörda. 
  • Vid dödsfall kontaktar polis eller sjukvården närmast anhörig. Krisgruppen kontaktar inte anhöriga innan det är bekräftat att dödsbudet är framfört. 


Samlingsplats vid olycka
Klubbhuset.
Alternativ samlingsplats, till exempel vid brand: Parkeringen


Viktiga telefonnummer
Larm (polis, ambulans, brandkår): 112
Sjukvårdsrådgivningen: 1177
Polis mindre brådskand:  114 14
Sjöräddningen Dalarö: 0705-80 80 15 eller 112


Adress till Dalarö Tennisklubb
Lökholmsstigen, 137 71 Dalarö

Hjärtstartare och första hjälpen
Sjöräddningen har hjärtstartare. Ring 0705-80 80 15 eller 112.
Första hjälpen-kit finns i klubbhuset. 


Krisgruppen
Charlotte Helander
Stefan Lundström
Daniel Suneson
Magnus Karlsson
Anna Berthels
Gustav Mårtensson
Vilhelm Helander
Alexandra Borgcrantz